fbpx

Victory Outreach waarden

De 5 E’s van Victory Outreach:
Exaltation (verhogen)
Envisioning (overdragen van visie)
Establishing (tot stand brengen)
Equipping (toerusten)
Evangelizing (evangeliseren)

Exalting (verhogen)
Wij kunnen God verhogen in ons leven door gebed, aanbidding, vasten en het lezen van de bijbel om vanuit Gods beeld een leven van rechtvaardigheid te bereiken.
Johannes 12:32
I Corinthiërs 1:29

Envisioning (overdragen van visie)
Het inspireren van Gods kinderen om Gods roeping te beantwoorden en zich daaraan te verbinden, omdat dit onze drijfveer is.
Spreuken 29: 18
Hebreeën 1:2-3

Establishing (tot stand brengen)
Wij zijn geroepen om mensen te helpen naar geestelijke volwassenheid te groeien door ze een gevoel van geborgenheid te geven. Het is ons verlangen om christenen te zien groeien in karakter en te zien dat christenen relaties bouwen.
Efeziërs 4:14-16

Equipping (toerusten)
Wij geven christenen opleidingen en onderwijs om te helpen zich te ontwikkelen in leiderschapsbekwaamheden en geestelijke gaven.
Mattheüs 28:18-19

Evangelism (evangelisatie)
Onze missie is dezelfde als de wereldevangelisatie van Jezus Christus: gaan naar de binnensteden van de wereld om uit te reiken naar de verworpenen.

De Drie C’s van Victory Outreach:
Community (Gemeenschap)
Cause (Doel)
Corporation (Bedrijf)
Community (Gemeenschap/ Familie)
Handelingen 2: 42, I Timotheüs 5: 1-2
De kerk is een gemeenschap; wij zijn een familie.
Daarom noemen wij elkaar broeder en zuster, geestelijke moeder en vader.
Wij kunnen ons met liefde en met een gevoel van veiligheid naar elkaar uiten, dit geeft een gevoel tot het behoren bij de familie.
Wij hebben een gevoel van waardigheid en geborgenheid omdat wij een familie zijn.
God heeft ons opgewekt om een unieke bediening te zijn die werkt met verwonde mensen uit binnensteden in de hele wereld.