fbpx

UWIM: United Women In Ministry (vrouwen verenigd in bediening)

Missieverklaring

Victory Outreach United Women in Ministry is geroepen tot de taak te evangeliseren en gekwetste mensen in de wereld te discipelen met de boodschap van hoop en het plan van Jezus Christus.

Deze roeping houdt een toewijding in om op te leiden, te ontwikkelen, te inspireren en om een verlangen in vrouwen in te boezemen om het potentieel in hun leven met waardigheid, geborgenheid en bestemming te kunnen vervullen.

Victory Outreach UWIM dient als een financiële ondersteuningsbasis voor wereldmissies. Zij werkt nauw samen met de visie van Victory Outreach Internationaal om de taak die voor hen ligt te volbrengen.

Doel

Het bevorderen van geestelijke groei en vernieuwing bij vrouwen.
Bevestigen dat vrouwen van onschatbare waarde zijn, bewezen op grond van hun schepping en verlossing, en hen toerusten voor de bediening in de kerk.
Dienen tot het brede spectrum van de behoeften van vrouwen in de hele levensduur, en gevoelig zijn voor multiculturele en multi-etnische vooruitzichten.
Het onderhouden van contacten en samenwerken met andere gespecialiseerde afdelingen van de kerk, ter vergemakkelijking voor de vrouwen in de bediening en in de kerk.
Goodwill opbouwen onder vrouwen in de kerk, ter bemoediging van vriendschap, wederzijdse steun, en de creatieve uitwisseling van ideeën en informatie.
Victory Outreach vrouwen begeleiden en aanmoedigen, en het scheppen van wegen voor betrokkenheid bij de kerk, zodat zij hun potentieel in Christus kunnen bereiken.
Zoeken naar wegen en middelen om elke Victory Outreach vrouw uit te dagen gebruik te maken van haar talenten, en vervolgens de talenten van anderen te complimenteren terwijl zij samenwerken om de werelwijde missie van “United We Can” en Victory Outreach International vooruit te brengen.
Om de vooruitgestelde doelen te bereiken, sponsort UWIM vele activiteiten zoals: leiderschap- en discipelschap trainingen, conferenties en retraites.

Van een vrouwelijke bedieningsleider in de lokale Victory Outreach kerk wordt verwacht dat zij specifieke bedieningen ontwikkelt, vrouwen koestert en toerust voor de dienst voor God en de kerk. Zij dient te voorzien in bemoedigende ideeën en plannen die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk vrouwen een bijdrage kunnen leveren aan de missie van Victory Outreach Internationaal. Ze is een vrouw met een gevoelige en zorgzame aard die een last draagt voor de vrouwenbediening. Ze heeft een vermogen om andere vrouwen te bemoedigen om hun geestelijke talenten te cultiveren en is in staat goed te werken met de vrouwen in de kerk, de pastoor, en de Victory Outreach International United Women in Ministry stuurgroep.

De Victory Outreach Internationaal United Women in Ministry Stuurgroep bestaat uit voorgangervrouwen die geïnteresseerd zijn in het brede spectrum van de behoeften van vrouwen en diensten. Het team is in evenwicht met leden die een variatie van talenten en ervaring bezitten. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de United Women in Ministry Stuurgroep zijn:

Voor het opmaken van het belang van de vrouwen in de plaatselijke kerk en de gemeenschap.
Om te brainstormen en het ontwikkelen van strategieën en activiteiten die de vrouwen kunnen bedienen.
Het plannen en implementeren van deze en andere initiatieven die betrekking hebben op specifieke en verschillende behoeften van de vrouwen.
Het bevorderen van de plaatselijke kerk in de deelname aan jaarlijkse evenementen, programma’s en activiteiten, zoals het leiderschap van conferenties en United We Can missie sponsering, en het stimuleren van hen die hiervan in dienst staan.
De Victory Outreach Internationaal United Women in Ministry zet zich in om vrouwen te bemoedigen, uit te dagen, toe te rusten en op te voeden in het verkondigen van het evangelie in deze wereld.

Volgens Julie Arguinzoni,

“God is niet op zoek naar uw vermogen of onvermogen. Hij is op zoek naar uw beschikbaarheid.