fbpx

Missieverklaring

Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus.

Deze roeping houdt in: het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen steden wereldwijd.

Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen om hun potentieel optimaal te ontwikkelen met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid.

Victory Outreach werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de taak die voor ons ligt te voleindigen.