fbpx

Kids G.A.N.G.

Victory Outreach International Kids Club, “Gods gezalfde Nieuwe Generatie,” is opgericht om wereldwijd tegemoet te komen in de behoeften van, en in en het onderwijzen van kinderen op een creatieve manier, en om nieuwe generatie te discipelen voor de Here Jezus Christus.

Kids Club biedt kinderen een plek aan waar ze met hun families op een leuke manier kunnen leren over Jezus Christus.

Kids Campagnes, Kids zomerkampen en zondagscholen zijn slechts paar van de leuke manieren waarop Kids Club uitreikt naar kinderen.

Muziek en kunst zijn belangrijk voor kinderen om te beleven, om in staat te zijn goed afgeronde, productieve volwassenen te worden. Kids Club biedt kinderen een kans om te zingen, een instrument te bespelen, te dansen en te worden betrokken bij live theater producties. Poppenkast wordt op grote schaal gebruikt om de Goddelijke principes aan de kinderen te tonen.

Victory Outreach Kids Club biedt ongelooflijk veel verschillende activiteiten in de lokale Victory Outreach kerk. Kinderen groeien dichter bij God, terwijl zij hun geloof kunnen uiten in een leuke en opwindende omgeving.

De missie van de Kids Club is:

Om de kinderen kennis te laten maken met de liefde van God.
Om kinderen te onderwijzen in het Woord van God.
Om ervoor dat de kinderen de aanwezigheid van God kunnen ervaren.
Om in een veilige omgeving voor kinderen te voorzien terwijl ze leren over God’s Waarden.
Excellence… Alles wat de moeite waard is om te doen, wordt goed gedaan.
Veiligheid… De fysieke, emotionele en geestelijke veiligheid voor onze kinderen is primair om Gods liefde voor hen te laten zien.
Geestelijk… Gods aanwezigheid in een kind is belangrijker dan wat dan ook.
Karakterontwikkeling… De principes van Gods woord zijn tijdloos.
Familie… Gods grootste geschenk aan kinderen is hun familie en wij zullen er alles aan doen, om gezinnen te bemoedigen en bekrachtigen om succesvol te zijn in het opvoeden van hun kinderen.
Multi-Etnische diversiteit… We willen de kinderen met verschillende cultuurachtergronden tegemoet komen in hun behoeften.
Speciale behoeften van kinderen… Wij zijn van mening dat ieder kind het beste verdient en ook Gods bijzondere liefde.
Kids Club bezit de volgende waarden:

Stabiliseren – het doel is om individuele te trainen en toe te rusten in de lokale Victory Outreach kerk om een kinderbediening te stabiliseren voor kinderen met krachtige zondagschoolklassen, babycrèches, en kinderkerken.

Toerusten – het doel is om pastors, docenten, ouders en zondagschoolleiders toe te rusten om de kinderen te kunnen discipelen en leiden zodat zij de aanwezigheid van God mogen ervaren. Jaarlijkse training seminars zijn ontworpen om methodieken te verlenen, die fascinerend, leuk en creatief zijn, en die de deelnemers uitdaagt om de kinderbediening te laten groeien.

Evangelisatie – Het doel van de ‘Gods Gezalfde Nieuwe Generatie’ is om de kinderen van onze gemeenschappen, steden en wereld te bereiken met het evangelie, zodat zij Jezus Christus mogen leren kennen.

Verhogen – Het doel van ‘Gods Gezalfde Nieuwe Generatie’ is om de kinderen te leren verhogen, aanbidden en een persoonlijke relatie met Jezus Christus te hebben.

Het geven van Visie – Het doel van de ‘Gods Gezalfde Nieuwe Generatie’ is om de kinderen visie te geven met de waarden en principes van Victory Outreach Internationaal, en om de kinderen te leren hoe zij andere kinderen met die visie kunnen bereiken.