fbpx

VICTORY OUTREACH DEN HAAG EN CORONA

Vanwege de verspreiding van het Corona-virus heeft de Nederlandse regering verschillende maatregelen genomen die grote gevolgen hebben voor het openbare leven (zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.). Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor onze kerk.

De kerkdiensten van Victory Outreach Den Haag zullen tot 1 juni 2020 iedere zondag te volgen zijn vanaf 11:00 uur via Facebook en Instagram vodenhaag.

Tot 1 juni gaan ook andere kerkelijke samenkomsten in ons kerkgebouw niet door.

Wel zullen wij in de komende periode regelmatig online activiteiten organiseren. Wij zullen dit communiceren via onze website, facebook pagina Victory Outreach Den Haag en Instagram-account van Victory Outreach Den Haag.

Houd deze kanalen daarom goed in de gaten!

We bidden voor: Iedereen die met de gevolgen van het Covid-19 virus en de maatregelen te maken heeft. Voor mensen in de gezondheidszorg en in maatschappelijke functies. Voor de zieken. Voor iedereen die in het dagelijks functioneren beperkt is. Voor eenzamen en voor iedereen die angstig is en zich zorgen maakt om zichzelf en/of zijn of haar dierbaren.

Wij wensen u Gods zegen en kracht, juist ook in deze bijzondere tijd!

Pastor Felix Asare

Erediensten / Worship services

Jeugddiensten / Youth services

Speciaal voor vrouwen / Espesccialy for woman

VETI deeltijd bijbelschool / VETI parttime bibleschool