fbpx

Nazorg

Huisbezoek
Gemeenteleden die door een bepaalde reden niet naar de kerk kunnen komen, mensen die behoefte hebben aan sociaal contact of mensen met specifieke problemen die hulp nodig hebben, krijgen indien zij dat willen, bezoek thuis.
Ziekenhuisbezoek
Gemeenteleden die ziek zijn worden thuis of in het ziekenhuis bezocht en er wordt met hen gebeden.
Gebedsgroep
Wij hebben een gebedsgroep die standaard bidt voor alle mensen in de wereld, specifiek voor Den Haag. Wij bidden ook voor de eenheid tussen de geestelijke leiders in de stad en de gemeenteleden. Indien een gemeentelid gebed nodig heeft voor een specifieke zaak, kan er een beroep gedaan worden op de gebedsbrigade.
Maatschappelijk werk
Het nazorgteam houdt zich ook bezig met de sociaal maatschappelijke vraagstukken die kerkleden hebben, onder andere:
Opvoedingsproblemen
Financiële problemen
Huisvestingsproblemen
Dagbesteding > werk en scholing
Huwelijksbediening
Wij bereiden zowel jonge als oudere leden die willen trouwen voor op weg naar het huwelijk. Het is belangrijk om stil te staan bij deze grote stap. De toekomstige echtparen worden aan de hand van de Bijbel begeleid naar hun huwelijk.
Pastorale raadgeving
Mensen met complexe en zwaarwichtige problemen worden door werkers van de nazorg geleid naar de voorganger of de assistent voorgangers. De problemen worden samen met de persoon geïnventariseerd en geanalyseerd. Met de wijsheid van God wordt er aan de oplossing van het probleem gewerkt.
Mannen gebedsgroep
Een groep mannen die in de vroege ochtend bij elkaar komt om Gods leiding te zoeken voor specifieke zaken.
Jeugdnazorg
Wij hebben speciaal voor de jongeren jongerenwerkers (zij die zich bezig houden met de jongeren).
Het leggen van netwerken in persoonlijke contacten
Mensen van verschillende bedieningen met elkaar in contact brengen voor verdere sociale ontwikkeling.