fbpx

PRIVACY-VERKLARING VICTORY OUTREACH DEN HAAG

Algemeen
Victory Outreach Den Haag, onderdeel van Victory Outreach International, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden en bezoekers en behandelt deze persoonsgegevens daarom zorgvuldig en houdt zich aan de Algemene Verordening persoonsgegevens.
Deze privacy-verklaring is bedoeld om duidelijk te maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan Victory Oureach Den Haag zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en telefoonnummer.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld .
Victory Outreach Den Haag geeft geen persoonsgegevens door aan bedrijven en/of instellingen gevestigd in landen buiten de EU die geen adequaat beschermingsniveau hebben.

Verwerking van uw gegevens
Victory Outreach Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-voor leden: gegevens worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening aan de leden (uitnodiging, informatievoorziening) en administratieve doeleinden. Grondslag voor verwerking van de gegevens is het gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken.
-voor leveranciers: gegevens worden verwerkt om de opdracht te kunnen uitvoeren en administratieve doeleinden. Grondslag voor verwerking van de gegevens is de overeenkomst.
-geïnteresseerde/connecties: gegevens worden verwerkt om in contact te kunnen treden met hen die interesse hebben in de activiteiten van Victory Outreach Den Haag, maar geen lid zijn. Grondslag voor verwerking van de gegevens is het gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken.

Beeldmateriaal
Victory Outreach Den Haag plaatst beeldmateriaal (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s en beeldmateriaal) in uitingen van onze organisatie. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar administratie@vodenhaag.org. Beeldmateriaal wordt bijvoorbeeld geplaatst op onze website, Facebook en Youtube.

Camerabeveiligingsbeelden
Victory Outreach Den Haag maakt bij de ingang van het kerkgebouw gebruik van cameratoezicht. Doel van deze camera is toezicht te houden op personen die het gebouw via deze ingang in- en uitgaan . Er is sprake van een camera die zichtbaar is opgehangen. Victory Outreach Den Haag heeft geen verborgen camera’s in het kerkgebouw opgehangen. De camerabeelden worden niet opgeslagen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt inzage vragen in de gegevens die Victory Outreach Den Haag over u heeft vastgelegd, of deze laten wijzigen of laten verwijderen.
Indien u eerder toestemming hebt gegeven kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen door te mailen naar administratie@vodenhaag.org

Beveiliging persoonsgegevens
Victory Outreach treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, publicatie en onrechtmatige verwerking of openbaarmaking.

Wijziging van Privacy-statement
Victory Outreach Den Haag heeft het recht om dit privacy-statement te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze tekst regelmatig te bekijken als u onze website bezoekt.

Den Haag, november 2018