fbpx

Kerkonderwijs

Doelstellingen:

Om gelovigen christenen voor te bereiden op het leven en bediening waarvoor zij op een goddelijke manier zijn geroepen. Zij worden geïnstrueerd in het Woord van God en in de disciplines die nodig zijn voor een effectieve bediening.
Om een hoog niveau te behouden van christelijke gedrag, zowel op het gebied van geestelijke groei als de intellectuele ontwikkeling.
Om het ijver van evangelische en missionaire deelnemers te stimuleren in overeenstemming met de grote opdracht.
Om het evangelie te bestendigen in een multiculturele bepaling door middel van het trainen en opleiden van studenten, zodat er effectief aan de verschillende noden van de kerk een bijdrage geleverd kan worden.
Om studenten te leiden in de ontdekking van hun geestelijke gaven, en om hen te leren toegewijd te zijn aan de kerk van Jezus Christus.
Studenten van ons kerkonderwijs kunnen zich ook inschrijven voor het VETI programma voor verdere studies.